ADVENT: PŘIPRAVTE CESTU

posted in: Nezařazené | 0

„A mnohé ze synů Izraele obrátí k Pánu, jejich Bohu. A sám půjde před ním v duchu a moci Elijášově, aby obrátil srdce otců k dětem a neposlušné k smýšlení spravedlivých a přichystal Pánu připravený lid.“ (Lukáš 1. 16-17) Advent … Continued