„Jak jsme proboha přišli na to, že křesťanství je lehké?“

V jednom paneláku žila rodina Novákových. Byla to fajn rodina – otec, matka, několik dětí. Neměli to v životě lehké, ale měli se rádi a žili spokojeně. Bylo u nich čisto a milo. Venku na stejném sídlišti živořily děti bez domova – spaly v kanálech, bojovaly o přežití, kradly, pily, fetovaly, rvaly se navzájem i s okolím. Když někdy viděly příjemné světlo vyzařující z Novákovic oken, v srdci zalitovaly, že se taky nenarodily jako děti Novákovy, ale co s tím – osud nezměníš. Nejstaršímu synovi Novákovi bylo dětí venku líto, vypravil se za nimi do kanálů, vypravoval jim o životě u nich doma a ……….

„Studium v době války“

Ve své stejnojmenné eseji se C. S. Lewis zabývá otázkou, zda je legitimní a rozumné věnovat se studiu a bádání na universitě v situaci, kdy vypukla válka a „život našich přátel a osud Evropy je na vážkách“. Jde o přepis kázání, které pronesl v universitní kapli v Oxfordu na podzim 1939, většiny posluchačů se tahle otázka zcela osobně týkala. Není to jako hrát na housle, zatímco Řím hoří? – ptali se. …..

„Žij už dnes tak, jak by sis jednou přál žít“

Narazil jsem na citát z pera Johna Pipera, který na svém blogu napsal: „Tolik hlubokého, srdcervoucího zklamání a lítosti vidím mezi lidmi kolem šedesátky. Naléhám na vás, všechny třiceti- a čtyřicetileté: Předejděte tomu včas!“
Myslím, že se ta slova dají vyjádřit i takto: Žijte moudře dnes a ušetříte si mnohá zklamání a pozdní lítost zítra. ……

„Čtyři velké omyly dneška“

Velké je lepší než malé
Bůh používá lidi velké jako David, aby porazili síly velikosti Goliáše. Nemějte strach z velikých věcí, nelekejte se jich. Nemějte starost o konečný výsledek, mějte starost o…

„Když mluvil o stromu, který viděl ráno cestou do školy, divil jsem se zahanbeně, proč jsem sám tak slepý…“

Otevřel mi oči, abych viděl víc života, než jsem vůbec považoval za možné kdy vidět“, vzpomíná Piper. „Když mluvil o stromu, který viděl dnes ráno cestou do školy, divil jsem se zahanbeně, proč jsem sám po celý život tak slepý…“ „Přestaňte hledat duševní zdraví v zrcadle psychoanalýzy“, prosil nás tehdy profesor Kilby, „ale raději se napájejte ze zdrojů, které Bůh ukryl ve svém stvoření“. Kilby nebyl nikterak naivní. Věděl o hříchu. Věděl o nutnosti vykoupení. Ale on by byl řekl, že Kristus vykoupil nejen naše srdce, ale ….

Rady krále Šalomouna (nejen) pro bloggery

Četli jste biblickou knihu Přísloví? Možná se dnes mnohým může zdát, že pro dnešek už tam nic kloudného nelze najít. Nenechejme se mýlit! Nadčasová moudrost, vdechnutá do této knihy samotným Tvůrcem, může být velmi praktická i dnes. Co by nám poradil král Šalomoun, kdybychom se jej ptali, jak spolu vycházet a komunikovat v tomto dnešním předigitalizovaném světě a jak užívat všech těch sociálních sítí tak, aby to bylo k dobrému? Možná by odpověděl takto:
Napočítej do deseti, než to pošleš
„Spatříš-li muže ukvapeného v řeči věz, že hlupák má více naděje než on.“ (29,20)
Kolika hádkám jsme mohli předejít, kolik přátelství by mohlo být zachováno, kdybychom nebyli tak ukvapení v řeči? Před odesláním mailové zprávy, před odpovědí na skypu, zkrátka vždycky, než něco odešleš, je dobré si po sobě vždy přečíst, cos napsal a uvážit, zda je to opravdu to, co chceš říci, zda slova vyjadřují tvé pocity a jestli vyjádření těchto emocí je opravdu nezbytné a mravné. ….

Pobyt v cele smrti

Dnes skončil můj pobyt v cele smrti a čekání. Před rozedněním se otevřely dveře a zachmuřené stráže ….

Rozhovor dvou dětí

V bříšku těhotné ženy byla dvě miminka. První se druhého zeptalo: – Věříš v život po porodu? ….

Podobenství o řece

Široká, do nedohledna rozlitá a mělká řeka jen neznatelně plyne kupředu. Vody je v ní většinou tak málo, že je patrné dno, které místy bažinatě vystupuje. Mezi bažinami voda místy plyne poněkud rychleji, aby ….

Učte své děti moudrosti Božího slova

Kniha Přísloví může být považována za rodičovský návod k výchově. V Bibli je mnoho pasáží, které mluví o manželství, rodině a rodičovství, ale kniha Přísloví se speciálně zaměřuje na předávání moudrosti. Co je moudrost? Moudrost je dovednost života, umění, jak žít. …..