Skupina křesťanů ze Staré Vsi a okolí se schází v týdnu (většinou ve čtvrtek nebo v pátek) na domácí skupince (tedy v domácnostech) ke společnému čtení Bible, modlitbám, zpěvu křesťanských písní a přátelskému povídání. Začátek bývá většinou v 17 hodin.

zamek_st_ves

 

Nedělní bohoslužby se konají většinu nedělí v budově Zámku, v prvním patře, vždy od 9,30 do 11,30 hodin (Zhruba jednou měsíčně se účastníme bohoslužeb v Ostravě V Zálomu).
Obsahem bohoslužby je kázání z Bible, zpěv křesťanských písní a modlitby včetně modliteb za nemocné a za osobní potřeby. Jednou měsíčně je vysluhována památka společné večeře Páně.

Konkrétní informace u vedoucích:
Vít Šmajstrla, mobil 603272683, email: bormed1@volny.cz
Tomáš Daněk, mobil 605520831, email: tomas.danek.73@gmail.com

Adresa:
budova Zámku, ulice Zámecká č. 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, v prostorách v prvním patře.
(na mapě Obecní úřad)