Zvěstovat evangelium ztraceným, oslovit nezasažené, vyučit nevyučené – to je jeden ze základních úkolů, který církev obdržela od svého Mistra Ježíše Krista. Výklad biblického poselství je proto páteří sborového života a to jak v nedělních shromážděních, tak i v řadě setkávání během týdne. Studujeme Boží slovo a snažíme se mu porozumět a uvádět je do praxe; povzbuzujeme osobní hledání, aktivní diskuse a zrání vlastních názorů. Pořádáme také přednášky a besedy, veřejná čtení, filmové kluby na nichž se snažíme zodpovídat aktuální otázky a ukazovat na cestu víry.