MoMOKON | V předvečer voleb

Dvě kapely, dva dny, Aleš Juchelka jako skvělý řečník a modlící se křesťané. To byla letošní Moravská Modlitební konference. Modlitba za zemi, vládu a národ, naše zem nám není jedno a proto se scházíme k modlitbám a žehnání.

Požehnáním přímých se město pozvedá, ale ústy ničemů se boří. Kniha Přísloví 11:11