Vyučování a kázání

Zvěstovat evangelium ztraceným, oslovit nezasažené, vyučit nevyučené – to je jeden ze základních úkolů, který církev obdržela od svého Mistra Ježíše Krista. Výklad biblického poselství je proto páteří sborového života a to jak v nedělních shromážděních, tak i v řadě setkávání během týdne. Studujeme Boží slovo a snažíme se mu porozumět a uvádět jej do praxe. Povzbuzujeme každého k osobnímu hledání Boha, aktivní diskusi a sdílení vlastních názorů. 

Nad Biblí bez nudy

Pravidelně probíhá biblická hodina v našem komunitním centru na Zálomu. Společné studium vybrané pasáže z Bible či diskuze nad daným tématem. Zajímá-li vás inspirativní a podnětné setkání nad knihou knih, podívejte se do kalendáře na nejbližší termíny.