biblická škola služby

HSM Ostrava

Jsme součástí HarvestNet School of Ministry (HSM), která již mnoho let funguje v Ephratě v Pensylvánii v  USA. Jsme škola, která je zaměřena na vybudování vedoucích i z řadových členů sborů, aby v běžném životě používaly dary Ducha a žili přirozeně nadpřirozený život.  

Naší vizí je pomoci všem studentům, aby vstoupili do plnosti toho, jak je Bůh stvořil. Aby nejenom věděli, ale i v běžném životě dokázali používat duchovní dary a povolání, které mají. Vyzkoušíme si prakticky to, co se budeme společně učit. Přečteme celou Bibli a pokusíme se najít poklady skryté pro nás a ještě mnohem více..  

Co se od tebe bude chtít?

 • Křesťansky opravdový život – jsme povoláni vést své rodiny
 • Držet standarty Písma 
 • Ctít autority 
 • Být součástí církve 
 • Minimálně 80% docházka a odevzdání zadaných úkolů 
 • Osobní zbožnost – což znamená, že budeš usilovat o poznávání Boha skrze studium, meditaci nad Božím Slovem, uctíváním a chválou

1. Identita
kdo jsem, vnitřní uzdravení
intimita s Bohem, Boží otcovství

2. Nadpřirozeně/přirozeně
Proroctví a dary Ducha, kreativita
Boží království, život v církvi

3. Misie
k čemu jsme povoláni
evangelizace, osobní svědectví

Obsah výuky

Jak probíhá výuka?

 • Jednou měsíčně lekce osobně v Ostravě v modlitebně Křesťanského společenství Ostrava
 • Jednou týdně online setkání
 • vyplňte online přihlášku
 • na první lekci přineste papírovou přihlášku s doporučením pastora
  Studijní poplatek:
 • 5 000,- Kč za školní rok
 • podrobnosti o platbě a další podrobnosti vám zašleme po vyplnění přihlášky na email
Přihlášky přijímáme pouze do naplnění kapacity. V případě naplnění kurzu mají přednost členové církve Křesťanská společenství.

Jak se přihlásit

Kontakt

Ester Kolegarová

ester.kolegarova@kaes.cz
tel.: 776 593 918

Pozvánka do školy