Aktivity

Sbor nabízí duchovní domov a zároveň prostor ke službě, založené na biblických pravdách, ve svobodě a bez nucení. Vše, co děláme, je otevřené a volně přístupné – jako prostřený stůl, z něhož si každý může vzít, co je pro něj použitelné. Sbor nabízí různé typy setkávání, můžete si vybrat a zapojit podle svého zájmu a věku. Hosté jsou u nás srdečně vítáni. Členství ve sboru chápeme jako výraz vztahu k Bohu, k lidem, ke sboru jako celku. Je pro nás důležité, aby se všichni aktivně zapojovali do života společenství. Sbor je spravován kolektivem starších v čele s pastorem. Sbor je finančně soběstačný a je financován z dobrovolných sbírek a darů členů a přátel.

Domácí skupinky

Navštivte přes týden naše domácí skupinky..

Více ..

Mládež

Přátelství a poznávání Ježíše, ale také hry, zábava, čajovna, společné koncerty i výlety – pro ty z církve, i pro ty, kdo Boha teprve hledají...

více..

Hudba a uctívání

Uctívání Boha je postojem, jímž odpovídáme Bohu na lásku, kterou jsme od něj přijali.

Více..

Vyučování a kázání

Zvěstovat evangelium ztraceným, oslovit nezasažené, vyučit nevyučené – to je jeden ze základních úkolů...

Více

Rodiny a děti

Těžištěm zdravého lidského života i duchovního zrání je rodina, nikoli církev. Při nedělních bohoslužbách probíhá dětská církev, dětský program je členěný podle věku.

Více
image

Young Life

Young Life je dynamická nezisková křesťanská organizace, která nabízí široký program pro mladé lidi ve volném čase.

Více
image

Royal Rangers

Křesťanský skaut pro děti ve věku 6-14 let. Tábory, víkendovky, výlety, sport - to vše je Royal Rangers Ostrava

Více

Blog

Vítejte na blogu Křesťanského splečenství Ostrava

Biblická na Zálomu a nejen to

Církev není jen o neděli. Diskutovat společně nad biblí je pro křesťany velmi důležité! Přijďte na jednu ze skupinek nebo každé druhé úterý na biblickou, kde se díváme na věci do hloubky. Na podzim si povídáme o prorocích starého zákona. Tentokrát v úterý jsme se podívali na příběh Daniela a to jak jeho proroctví měla dopad […]

Společná bohoslužba s AC

Na začátku byla myšlenka – co kdybychom se sešli z různých sborů a církví a společně chválili Boha a byli spolu. Ač různých konfesí, jsme všichni ti kdo vyznámavají, že Ježíš je naším Bohem. No a povedlo se. Předpolsední zářijovou neděli jsme sešli s našimi přáteli z AC Ostrava – spolu, v jednotě a radosti. Boholsužba […]

Setkání Moravských bratří

Zlaté hory  – město známé již sedm století, slavné rodákem Bobligem – osnovatelem čarodějnických procesů. Zbavené původního obyvatelstva na kraji naší země, řeklo by se skoro pustina. Ale hle, znovu se vzchopuje a je cílem misijních aktivit. V sobotuse zde sešli ke svému pravidelnému setkání „Moravští bratři“, skupina pastorů a starších evangelikálních církví na severní moravě a […]

Poprázdninová Bohoslužba

Vedro bylo sice venku k zalknutí, nicméně v modlitebně na Zálomu bylo plno. Sešli jsme se k první bohoslužbě v září symbolicky 1.9. a zároveň v posledním víkendu prázdnin. Bohoslužbu společně připravili bratři z royalu a younglife. Slyšeli jsme interaktivní kázání, svědectví z táborů a kempů. Následoval zahradní slavnost s aktivitami připravenými royalisty a grilování […]

Kdo jsme

O Nás

Křesťanské společenství Ostrava je místním sborem křesťanů, kteří považují za základ svého života Bibli a vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele.

Společně se všemi křesťanskými církvemi vyznáváme Apoštolské vyznání víry, v němž jsou již od dob prvních křesťanů obsaženy základní myšlenky křesťanské víry.

Hlásíme se k tradicím české reformace, která přinesla našemu národu Bibli Kralickou.

Náš sbor je součástí církve Křesťanská společenství v ČR, která je svazkem nezávislých křesťanských sborů a skupin, které spojuje nejen společná registrace, ale především sdílená představa o tom, co je pro život církve podstatné.

Křesťanská společenství vznikla v roce 1990 a v současné době sdružuje více než 30 sborů a skupin po celé České republice, přesto počátky našeho společenství sahají až do roku 1981 a hnutí komunismem pronásledované podzemní církve.

Náš sbor spolupracuje s ostatními církvemi v Ostravě a nabízí ruku všem, kteří přinášejí tomuto světu biblické východisko z dnešních krizí. Členstvím v České evangelikální alianci se stavíme do širokého proudu evangelikálních křesťanů v naší zemi i po celém světě.

Věříme, že každý člověk má od Boha určité obdarování, kterým může sloužit Bohu i lidem. Členství ve sboru chápeme jako výraz vztahu k Bohu, k lidem, ke sboru jako celku. Je pro nás důležité, aby se všichni aktivně zapojovali do života církve.

Sbor je spravován kolektivem starších v čele s pastorem. Sbor je finančně soběstačný a je financován z dobrovolných sbírek a darů svých členů a přátel.

Čemu věříme

Našim hlavním cílem je přinášet lidem dobrou zprávu o Boží lásce k člověku. Tato dobrá zpráva je nám sdělována v Bibli, především ve čtyřech evangeliích: evangelia tvoří základ Nového zákona, který je pro nás nejvýznamnější částí Bible.

Apoštol Pavel napsal ve svém dopisu Korintskému sboru (1.Korintským 15,3-8): „Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle Písem, zjevil se Kéfovi a potom Dvanácti. Dále se zjevil více než pěti stům bratří najednou; většina z nich doposud žije, někteří však již zemřeli. Potom se zjevil Jakubovi a potom všem apoštolům. Naposledy ze všech, jako nedochůdčeti, zjevil se také mně.“

Ježíš je tedy i dnes živý a před dvěma tisíci lety zemřel za mne i za Tebe, aby nám mohly být odpuštěny hříchy. Podobně to řekl i sám Ježíš. Jeho slova zaznamenal učedník Jan (Janovo evangelium 3,16): „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“

Vedoucí církve

Náš tým vedoucích za které se modlíme…

Antonín Kratochvíl

Antonín Kratochvíl

pastor a člen staršovstva

mobil: 724 440 520

Vít Šmajstrla

Vít Šmajstrla

zástupce pastora a člen staršovstva

Marek Bužga

Marek Bužga

člen staršovstva

David Ides

David Ides

člen staršovstva

Tomáš Daněk

Tomáš Daněk

člen staršovstva

Nejčastější otázky

Nabízíme Vám odpovědi na nejčastější otázky.

Kdo je křesťan?

Každý, kdo do svého života pozval Boha, uvěřil ve spasení (získání života věčného) skrze Ježíše Krista a snaží se žít podle Božího vedení.

Co je to hřích?

Bůh má s námi dobrý záměr. Chce nás všechny přivést k sobě. Někdy ovšem děláme věci, které jdou proti tomuto Božímu snažení. Každý takový skutek je pak hřích.

Hřeší i křesťan?

Ano. Každý z nás potřebuje Ježíš Krista k očištění od našich hříchů.

Mohu přijít na křesťanské bohoslužby i jen tak, ze zájmu?

Samozřejmě. Bohoslužby jsou otevřeným místem pro scházení se všech lidí, ať už věří v Boha nebo ne.

Musím dělat to co ostatní při bohoslužbě?

Ne. Každý se může svobodně projevovat podle toho co zrovna prožívá, pokud neruší ostatní.

Jak je to s penězi?

Vše něco stojí. I prostory v kterých se scházíme mají své náklady. Peníze tedy vydáváme na provoz, ale také rádi podporujeme potřebné.

Mohu přicházet k večeři Páně?

K večeři Páně je zván každý, kdo věří v našeho spasitele Ježíše Krista a má svůj domov (je členem) v některé křesťanské církvi.

Proč pokládáme ruce na lidi při modlitbě?

Položením rukou na osobu, za kterou se modlíme vyjadřujeme Boží požehnání. Nemusí to být ovšem všem příjemné, proto se většinou zeptáme a vyžádáme si svolení.

Proč pozvedáváme ruce při písních nebo modlitbách?

Pozvedání rukou může mít několik významů. Děkujeme takto Bohu, přijímáme od něj požehnání nebo ho uctíváme.

Mohu se stát členem církve?

Členství ve sboru není automatická záležitost. Snažíme se lidi více poznat a hlavně poznat jejich zapojení do církve. O členství rozhoduje staršovstvo sboru. Sám pak může člověk sebe zkoumat a odpovědět si na otázku, zda se cítí být v našem sboru doma.

Kontakt na nás

Kancelář sboru:
Bývalá Základní škola V Zálomu 1, Ostrava Pískové Doly
tel.: 724 440 520
e-mail: ostrava[@]kaes.cz

Vedení sboru:
Antonín Kratochvíl, pastor a člen staršovstva
(mobil 724 440 520)
Vít Šmajstrla, zástupce pastora a člen staršovstva
Marek Bužga, člen staršovstva
David Ides, člen staršovstva
Tomáš Daněk, člen staršovstva

Poštovní adresa:
Křesťanské společenství Ostrava
Hornická 2675/50, 702 00 Moravská Ostrava
IČO: 73631191
Bankovní spojení (číslo účtu): 63537761/0100