AKTIVITY

Sbor nabízí duchovní domov a zároveň prostor ke službě, založené na biblických pravdách, ve svobodě a bez nucení. Vše, co děláme, je otevřené a volně přístupné – jako prostřený stůl, z něhož si každý může vzít, co je pro něj použitelné. Sbor nabízí různé typy setkávání, můžete si vybrat a zapojit podle svého zájmu a věku. Hosté jsou u nás srdečně vítáni. Členství ve sboru chápeme jako výraz vztahu k Bohu, k lidem, ke sboru jako celku. Je pro nás důležité, aby se všichni aktivně zapojovali do života společenství.