Aktivity

Sbor nabízí duchovní domov a zároveň prostor ke službě, založené na biblických pravdách, ve svobodě a bez nucení. Vše, co děláme, je otevřené a volně přístupné – jako prostřený stůl, z něhož si každý může vzít, co je pro něj použitelné. Sbor nabízí různé typy setkávání, můžete si vybrat a zapojit podle svého zájmu a věku. Hosté jsou u nás srdečně vítáni. Členství ve sboru chápeme jako výraz vztahu k Bohu, k lidem, ke sboru jako celku. Je pro nás důležité, aby se všichni aktivně zapojovali do života společenství. Sbor je spravován kolektivem starších v čele s pastorem. Sbor je finančně soběstačný a je financován z dobrovolných sbírek a darů členů a přátel.

Bohoslužby

Setkání každou neděli od 9:30 hodin.

více...

Domácí skupinky

Navštivte přes týden naše domácí skupinky..

Více ..

Mládež

Přátelství a poznávání Ježíše, ale také hry, zábava, čajovna, společné koncerty i výlety – pro ty z církve, i pro ty, kdo Boha teprve hledají...

Více ..

Hudba a uctívání

Uctívání Boha je postojem, jímž odpovídáme Bohu na lásku, kterou jsme od něj přijali.

Více ..

Vyučování a kázání

Zvěstovat evangelium ztraceným, oslovit nezasažené, vyučit nevyučené – to je jeden ze základních úkolů...

Více ..

Rodiny a děti

Těžištěm zdravého lidského života i duchovního zrání je rodina, nikoli církev. Při nedělních bohoslužbách probíhá dětská církev, dětský program je členěný podle věku.

Více ..
image

Young Life

Young Life je dynamická nezisková křesťanská organizace, která nabízí široký program pro mladé lidi ve volném čase.

Více ..
image

Royal Rangers

Křesťanský skaut pro děti ve věku 6-14 let. Tábory, víkendovky, výlety, sport - to vše je Royal Rangers Ostrava

Více ..

Blog

Vítejte na blogu Křesťanského společenství Ostrava

Ukončení léta s KS

Léto Pomalu končí a jako obvykle i letos jsme poslední prázdninovou bohoslužbu uspořádat trochu jinak než obvykle. Ikdyž nám počasí úplně nepřálo sešli jsme se uvnitř, klobásky byli vynikající ikdyž ne na […]

Noc kostelů 2020

Ač se to zdá nemožné, tak se v pátek i přes všechna omezení konala Noc kostelů, které jsme jako již po několikáté součástí. Užili jsme si společný čas a grilování a přišlo i několik poutníků, […]

První nedělní bohoslužba a k tomu na Letnice

V neděli jsme se dočkali a proběhla první bohoslužba nejen z online, ale opravdu na živo. I přes intenzivní déšť se nás sešlo docela dost k tomu, abychom po dvou měsících vysílání do kyberprostoru […]

Poslechový večer 21. dubna

Další poslechový večer je za námi. Jak říká Kuba: “Slouží k rozšíření našeho repertoáru poslouchané křesťanské hudby.” Společně jsme se podívali na tvorbu členů kapely Skillet, které jsme nestihli probrat v rámci […]

Kdo jsme

O Nás

Křesťanské společenství Ostrava je místním sborem křesťanů, kteří považují za základ svého života Bibli a vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele.

Společně se všemi křesťanskými církvemi vyznáváme Apoštolské vyznání víry, v němž jsou již od dob prvních křesťanů obsaženy základní myšlenky křesťanské víry.

Hlásíme se k tradicím české reformace, která přinesla našemu národu Bibli Kralickou.

Náš sbor je součástí církve Křesťanská společenství v ČR, která je svazkem nezávislých křesťanských sborů a skupin, které spojuje nejen společná registrace, ale především sdílená představa o tom, co je pro život církve podstatné.

Křesťanská společenství vznikla v roce 1990 a v současné době sdružuje více než 30 sborů a skupin po celé České republice, přesto počátky našeho společenství sahají až do roku 1981 a hnutí komunismem pronásledované podzemní církve.

Náš sbor spolupracuje s ostatními církvemi v Ostravě a nabízí ruku všem, kteří přinášejí tomuto světu biblické východisko z dnešních krizí. Členstvím v České evangelikální alianci se stavíme do širokého proudu evangelikálních křesťanů v naší zemi i po celém světě.

Věříme, že každý člověk má od Boha určité obdarování, kterým může sloužit Bohu i lidem. Členství ve sboru chápeme jako výraz vztahu k Bohu, k lidem, ke sboru jako celku. Je pro nás důležité, aby se všichni aktivně zapojovali do života církve.

Sbor je spravován kolektivem starších v čele s pastorem. Sbor je finančně soběstačný a je financován z dobrovolných sbírek a darů svých členů a přátel.

Čemu věříme

Našim hlavním cílem je přinášet lidem dobrou zprávu o Boží lásce k člověku. Tato dobrá zpráva je nám sdělována v Bibli, především ve čtyřech evangeliích: evangelia tvoří základ Nového zákona, který je pro nás nejvýznamnější částí Bible.

Apoštol Pavel napsal ve svém dopisu Korintskému sboru (1.Korintským 15,3-8): „Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle Písem, zjevil se Kéfovi a potom Dvanácti. Dále se zjevil více než pěti stům bratří najednou; většina z nich doposud žije, někteří však již zemřeli. Potom se zjevil Jakubovi a potom všem apoštolům. Naposledy ze všech, jako nedochůdčeti, zjevil se také mně.“

Ježíš je tedy i dnes živý a před dvěma tisíci lety zemřel za mne i za Tebe, aby nám mohly být odpuštěny hříchy. Podobně to řekl i sám Ježíš. Jeho slova zaznamenal učedník Jan (Janovo evangelium 3,16): „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“

Vedoucí církve

Náš tým vedoucích za které se modlíme…

Antonín Kratochvíl

Antonín Kratochvíl

pastor a člen staršovstva

mobil: 724 440 520

Vít Šmajstrla

Vít Šmajstrla

zástupce pastora a člen staršovstva

Marek Bužga

Marek Bužga

člen staršovstva

David Ides

David Ides

člen staršovstva

Tomáš Daněk

Tomáš Daněk

člen staršovstva

Nejčastější otázky

Nabízíme Vám odpovědi na nejčastější otázky.

Kdo je křesťan?

Každý, kdo do svého života pozval Boha, uvěřil ve spasení (získání života věčného) skrze Ježíše Krista a snaží se žít podle Božího vedení.

Co je to hřích?

Bůh má s námi dobrý záměr. Chce nás všechny přivést k sobě. Někdy ovšem děláme věci, které jdou proti tomuto Božímu snažení. Každý takový skutek je pak hřích.

Hřeší i křesťan?

Ano. Každý z nás potřebuje Ježíš Krista k očištění od našich hříchů.

Mohu přijít na křesťanské bohoslužby i jen tak, ze zájmu?

Samozřejmě. Bohoslužby jsou otevřeným místem pro scházení se všech lidí, ať už věří v Boha nebo ne.

Musím dělat to co ostatní při bohoslužbě?

Ne. Každý se může svobodně projevovat podle toho co zrovna prožívá, pokud neruší ostatní.

Jak je to s penězi?

Vše něco stojí. I prostory v kterých se scházíme mají své náklady. Peníze tedy vydáváme na provoz, ale také rádi podporujeme potřebné.

Mohu přicházet k večeři Páně?

K večeři Páně je zván každý, kdo věří v našeho spasitele Ježíše Krista a má svůj domov (je členem) v některé křesťanské církvi.

Proč pokládáme ruce na lidi při modlitbě?

Položením rukou na osobu, za kterou se modlíme vyjadřujeme Boží požehnání. Nemusí to být ovšem všem příjemné, proto se většinou zeptáme a vyžádáme si svolení.

Proč pozvedáváme ruce při písních nebo modlitbách?

Pozvedání rukou může mít několik významů. Děkujeme takto Bohu, přijímáme od něj požehnání nebo ho uctíváme.

Mohu se stát členem církve?

Členství ve sboru není automatická záležitost. Snažíme se lidi více poznat a hlavně poznat jejich zapojení do církve. O členství rozhoduje staršovstvo sboru. Sám pak může člověk sebe zkoumat a odpovědět si na otázku, zda se cítí být v našem sboru doma.

Kontakt na nás

Kancelář sboru:
Bývalá Základní škola V Zálomu 1, Ostrava Pískové Doly
tel.: 724 440 520
e-mail: ostrava[@]kaes.cz

Vedení sboru:
Antonín Kratochvíl, pastor a člen staršovstva
(mobil 724 440 520)
Vít Šmajstrla, zástupce pastora a člen staršovstva
Marek Bužga, člen staršovstva
David Ides, člen staršovstva
Tomáš Daněk, člen staršovstva

Poštovní adresa:
Křesťanské společenství Ostrava
Hornická 2675/50, 702 00 Moravská Ostrava
IČO: 73631191
Bankovní spojení (číslo účtu): 63537761/0100

Souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro účely Křesťanského společenství Ostrava podle Zásad o ochraně osobních údajů (viz. www.kaesostrava.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/)