Hledáš smysl života?

Smysl života hledají lidé od nepaměti. Dnes se lidé dělí na ty, co vidí smysl života tady na zemi. Užít si život. Pak jsou ale lidé, kteří věří, že je něco víc, než jen život na zemi. Stále více lidí si uvědomuje existenci Boha. Někoho, kdo stvořil celý svět i nás.

Jak s ním ale navázat kontakt? Věříme, že cesta je jen jedna. Ježíš Kristus říká: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jestliže znáte mne, poznáte i mého Otce. A od nynějška ho znáte a viděli jste ho.“ Janovo evangelium 14. kapitola. Bohužel nemůže fungovat žádná jiná cesta než ta, kterou nám ukazuje Kristus.

V 3. kapitole Janova evangelia čteme tyto dva verše: 

„Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn.“

A tak máme neustále naději najít svůj smysl života. Být spolu s Bohem. Bůh nás chce zachránit a na nás je jen jediné – uvěřit tomuto poselství a rozhodnout se pro život s Bohem, protože každý, kdo uvěří, že Ježíš je Spasitel, bude zachráněn.

Co děláme?

Domácí skupinky

Setkáváme se v domácnostech našich členů po malých skupinkách.

Nedělní bohoslužby

Setkání každou neděli od 9:30 hodin.

Vyučování a kázání

Připojte se ke studiu Bible.

Jsme místním sborem křesťanů, kteří považují za základ svého života Bibli a vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Náš sbor je součástí církve Křesťanská společenství v ČR, která je svazkem nezávislých křesťanských sborů a skupin, které spojuje nejen společná registrace, ale především sdílená představa o tom, co je pro život církve podstatné. Křesťanská společenství vznikla v roce 1990 a v současné době sdružují více než 30 sborů a skupin po celé České republice.

Věříme v Boha Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země a v Ježíše Krista, jeho jednorozeného Syna a našeho Pána. Věříme, že dobrá zpráva o Boží lásce k nám je sdělována v Bibli. Veříme evangeliu, které říká, že Ježíš Kristus před dvěma tisíci lety zemřel za mne i za tebe, aby nám mohly být odpuštěny hříchy. Věříme, že Ježíš Kristus je živý i dnes a volá k sobě každého člověka.

Kontaktujte nás

Vaše názory nás zajímají a jsme zde pro Vás. Na Vaše dotazy Vám co nejdříve odpoví některý z vedoucích církve. 

Nebojte se nás kontaktovat!

Souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro účely Křesťanského společenství Ostrava podle Zásad o ochraně osobních údajů (viz. www.kaesostrava.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/)

Vedoucí církve

Pavel Kolegar

Pastor

Vít Šmajstrla

Vít Šmajstrla

zástupce pastora

Marek Bužga

Marek Bužga

člen staršovstva

David Ides

David Ides

člen staršovstva

Toník Kratochvíl

Antonín Kratochvíl

člen staršovstva

Tomáš Daněk

Tomáš Daněk

člen staršovstva

Kde se na internetu dozvědět více o Bohu?

Příběhy členů

Svědectví lidí, členů sboru, kteří se střetli s milujícím Bohem, lidé kteří byli uzdraveni, zachránění. Lidé, kterým Ježíš změnil život. Bůh tak miloval lidi, že poslal svého syna na zem aby žádný kdo v něj uvěří nezahynul, ale měl život věčný v nebi.