Uctívání a hudba

Uctívání Boha je postojem, jímž odpovídáme Bohu na lásku, kterou jsme od něj přijali. Uctívání, modlitba a chvála jsou vyjádřením našeho důvěrného vztahu k Němu – očekáváme, že Bůh k nám bude, jako ke svým dětem, hovořit a Boží moc bude proměňovat naše životy. Radost, hudba, zpěv, tanec a tvořivost jsou proto neodmyslitelnou součástí naší bohoslužby.

Poslechové večery

Poslechové večery začali Kuba Ides a Tom Floryk organizovat před dvěmi lety. Každý z večerů byl zajímavý a jedinečný. Proč se takto sejít? Jak říká Kuba: „slouží k rozšíření svého repertoáru křesťanské hudby. Snažíme se najít i méně slavné kapely.

Kapely co již byly najdete zde