O co nám jde?

Přinášíme lidem radostnou zprávu o živém vztahu s Bohem prostřednictvím osobního poznání Ježíše Krista. Usilujeme o to, aby všichni lidé měli příležitost poznat pravdivost Ježíšových slov „Já jsem ta cesta, pravda i život“. Nabízíme lidem dnešní doby naději – Ježíš Kristus je živý a jeho slovo je mocné. Je připraven i v 21. století pomoci každému, kdo o to stojí. Životní styl bez Boha znamená ztrátu smyslu života a beznaděj a je ve svých důsledcích zničující pro jedince i společnost. Život s Kristem je skutečnou alternativou, která dává životu smysl. Chceme konat skutky Ježíšovy v moci Božího Ducha: Každý křesťan je povolán podílet se na službě církve, zvěstovat evangelium, ujímat se potřebných, osvobozovat spoutané. I dnes považujeme za naléhavou výzvu, vyslovenou před staletími jedním z největších Čechů Janem Ámosem Komenským: „Národe český, navrať se ke Kristu!“