Setkání Moravských bratří

Zlaté hory  – město známé již sedm století, slavné rodákem Bobligem – osnovatelem čarodějnických procesů. Zbavené původního obyvatelstva na kraji naší země, řeklo by se skoro pustina. Ale hle, znovu se vzchopuje a je cílem misijních aktivit. V sobotu se zde sešli ke svému pravidelnému setkání „Moravští bratři“, skupina pastorů a starších evangelikálních církví na Severní Moravě a to nejen z naší církve. Krom modliteb a sdílení toho, čím naše sbory a společenství žijí, jsme se modlili za Zlaté hory a žehnali nově vznikající misijní skupině. Slyšeli jsme skvělá svědectví o tom, jak Bůh v Zlatých horách jedná. Je skvělé slyšet, když se ke Kristu obracejí lidé, kteří s církví a Bohem před tím ještě neměli možnost se setkat. Vážíme si vztahů a sítě sborů, které stojí za sebou a navzájem se podporují. Nejsme totiž v cestě životem sami.