Momokon 2020

V pátek a v sobotu 21. a 22. února proběhl již třetí ročník Moravské modlitební konference v prostorách našeho sboru Církev křesťanské společenství Ostrava v Zálomu. Za oba večery se akce zúčastnilo přibližně 100 lidí z několika denominací.

V rámci pátečního programu byly na pořadu proslovy starosty městské části Ostrava – Hošťálkovice, Jiřího Jurečky a národního velitele Royal Rangers a pastora AC Oldřichovice Petra Walacha. V první polovině večera proběhly přímluvy za problémy regionu v oblasti životního prostředí, vylidňování regionu, restrukturalizace průmyslu a také za nové pracovní příležitosti a za školství. V druhé části nastolil zajímavé téma za mládež Petr Walach. Rebelství mladých, které povede kupředu církev. Dá se říci obecně, že církev potřebuje mladé křesťany zabudovávat do jednotlivých služeb a naslouchat jejich pohledu na jednotlivé věci v církvi. Celý páteční večer pak provázely chvály v podání masivní chválicí skupiny BJB a KSO, dříve známou pod názvem Moadias.

Sobotní dopoledne bylo zaměřeno na přijetí obnovy v Duchu Svatém či jeho naplněním. Chvály vedl Tadek Gaura, pastor AC Bohumín. Sobotní program byl zaměřen více na osobní modlitby, které vedl Jarek Šelong, pastor AC Agape Český Těšín. Od poledne pak pokračoval program v duchu Davidových stánků, tedy zaměřen na chvály a uctívání s modlitbami a proroctvím. Jen namátkou zmíním slovo povzbuzení z knihy proroka Joela o navrácení se k Bohu s pokáním a svoláním shromáždění Božího lidu. Službu chval měla hudební skupina sboru CNN Mikulovice pod vedením manželů Děvany a Josefa Rábkových.

Sobotní řečník Libor Michálek, bývalý senátor Senátu ČR a člen ISF Praha, seznámil účastníky s bojem proti korupci a s úspěchy na tomto duchovním poli i s tím, jak důležitá je to oblast pro národ obecně. Uváděl pozitivní příklady změny smýšlení celého národa z Jižní Ameriky – Guatemala.

Konference byla i místem osobních setkání. Výměny informací o modlitebním úsilí v celé ČR, o křesťanských aktivitách aj. Již dnes se můžeme těšit na další ročník Momokonu ve dnech 19. a 20.2.2021.