Modlitba jako dar našemu městu

 

Požehnáním přímých se město pozvedá, ale ústy ničemů se boří. Bible: Přísloví 11:11

Věříme, že tento verš je pravda a tak jsme vyrazili na důležitá místa města k žehnání a modlitbě. Jak to dopadlo můžete shlédnout v našem videu.