Sborový výlet na Godulu k tolerančnímu památníku

Je to k nevíře, ale Víťa je při chuti a síle a to přesto, že se čerstvě vzpamatovává po transplantaci kostní dřeně. Díky jeho lásce k horám a místům, kde Bůh mimořádně jednal, uspořádal výlet na jedno z významných míst v Beskydech spojených s vírou našich předchůdců ve víře. Vyrazili jsme k památníku tolerančního patentu, který je vztyčen na místě, kde se v horách scházeli tajní evangelíci za doby temna v 17 a 18 století. Krom skvělé vycházky za nádherného počasí jsme na místě vyslechli motivační slovo Davida Floryka a společně slavili památku Páně.