Alianční týden modliteb

Pastor, kazatel a farářka. Zdálo by se, že jde o začátek vtipu, ale nejde. Díky skvělým vztahům, dlouholeté práce vytrvalce a „stařešiny“ vedoucích církví v Ostravě, našeho pastora Toníka a požehnání na Zálomu se i přes restrikce mohla uskutečnit dvě setkání aliančního týdne modliteb.

Jak jste mnozí zaznamenali, setkání proběhla online. I přes tuto formu, ba možná paradoxně právě proto se takto aliančního týdne zúčastnilo krátce i v celé délce přibližně 400 virtuálních účastníků, modlitebníků a ctitelů Hospodina. V minulosti jsme se setkávali každý den v týdnu, kdy na tyto setkání chodilo obvykle cca 40 lidí ve věkovém průměru 68 let. Jaká to změna a nové možnosti! Doba covidová nám přináší i věci, kterých bychom se před rokem nenadáli.

Setkání takového druhu není technicky vůbec jednoduché. Zde se patří poděkovat nejen bratru Toníkovi, ale i celému početnému týmu KSO Live a v neposlední řadě i spojené hudební skupině KS a BJB Moadias. Věříme, že se povedla mimořádná věc – spolupráce skrze generace, konfese i sbory a farnosti. Bohu buď chvála za to, že si církev v Ostravě používá ke společnému dílu i přesto, že jsme každý z jiného sboru či společenství.