Slavnostní bohoslužba o třech chodech

Chod první: Slavnostní bohoslužba

První zářijovou neděli jsme se sešli, spolu s dalšími Moravskými sbory CKS, na slavnostním setkání. 126 nadšených věřících, pastoři okolních sborů, členové rady i emeritní a současný senior církve. JIž dlouho se nestalo, aby sál byl plný a ve vedlejším sále se souběžně promítala bohoslužba. Díky za technický tým, který pro tyto události vytvořil výborné podmínky. Krom skvělých chval hudebníků KSO, jsme vyslechli hluboké kázání Marka Prosnera, několik svědectví víry a hlavně modlitby, tentokráte za akutní potřeby našich bratří v Jižní Sůdánu kde znovu propukla válka a jsou v nouzi. První část byla zakončena požehnáním emeritního seniora a našeho milého bratra, Dana Drápala. Vše jsme pro zájemce přenášeli v tradičním streamu na YouTube.

Chod druhý: Předání vedení sboru Toníkem Kratochvílem novému pastorovi Pavlovi Kolegarovi

Po dlouhém uvažování, modliteb a konzultací se podařilo najít a na Pánu Bohu vymodlit nástupce Toníka Kratochvíla. Jak je v CKS zvykem, na veřejném shromáždění, spolu s pastory okolních sborů, bylo vedení sboru předáno mezi předchozím a novým pastorem. Setkání plné emocí, dojetí a díků bylo skvělým vrcholem dopolední bohoslužby. Jsme vděčni za 17 let služby Toníka a jeho ženy Světlušky a zároveň se těšíme na službu Pavla a jeho ženy Ester, kteří jistě přinesou nové pohledy, možnosti i vášeň pro Boží věci do naší církve.

Chod třetí: Garden party v Atriu

Co by slavnost nebyla bez pořádného oběda a možnosti se vidět, posedět a povídat si s přáteli a známými. Je to již dva roky, co jsme se takto mohli ve velké sejít. Počasí nám mimořádně přálo a tak jsme zaplnili atrium u naší sborové budovy a užili si nefalšované zahradní slavnosti.